Vårt nettverk

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

itsmf-noProsesshuset er et svært aktivt medlem i itSMF Norge, både som foredragsholdere på deres store konferanser, som bidragsyter på workshops og medlemsmøter, og som ansvarlig for «ITIL på norsk». For mer informasjon, se www.itsmf.no og bli medlem i nettverket!

Konsulentfirmaer vi samarbeider med:

HoCHouse of Consulting er spesialister på bemanning av prosjekter, med et bredt nettverk av konsulenter. Prosesshuset inngår i dette nettverket.

 

KarabinKarabin er et frittstående konsulentselskap som arbeider med målstyrt
prosessforbedring. Prosesshuset og Karabin har supplerende kompetanseprofiler, som kompletterer hverandre godt.

MetierMetier Project Resources er et konsulentselskap som Prosesshuset har samarbeidet godt med over tid, og som bemanner prosjekter med et bredt spekter av kompetanse.

 

BragdBragd er også et firma som er spesialisert på å bemanne prosjekter med rett
kompetanseprofiler, og som Prosesshuset har et godt samarbeid med.

 

 

 

 

 

Verktøyleverandører

Vi samarbeider med ledende verktøyleverandører, og supplerer verktøyleveransene med våre konsepter innen eksempelvis prosesser, tjenester, styringsmodeller og kompetanseutvikling

SolismaSolisma er vår australske partner innen modenhetsanalyser, compliance  og kontinuerlig forbedring. Prosesshuset er forhandler, og har utviklet et bredt tjenestespekter basert på deres verktøy Service Improvement Manager.For mer informasjon om verktøyet, se www.service-improvement.com .

 

 

Wendia

Wendia Norge leverer avanserte Service Management løsninger, og vi samarbeider i prosjekter for å sikre at kunden får en helhetlig tilnærming når det skal etableres nye verktøyløsninger.

 

 

Asset Management Partner AS

AM partner er et konsulentselskap med spesialisering innen Asset Management, CMDB, Financial og Contract Management. Sammen med AM partner kan Prosesshuset løse de utfordringene kundene har innen dette området. De leverer også HP’s Service Management løsninger.

 

sncServiceNow er et Cloud-basert ServiceManagement verktøy, hvor Prosesshuset samarbeider for å etablere gode totalløsninger i kundeprosjekter.