Prosesshuset er med på rammeavtale Helse Sør Øst

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

Metier med Prosesshuset på laget har fått tildelt rammeavtale innen IKT strategi for 2+1+1 år med HSØ RHF med underliggende HF.

Social tagging:

Leave a Reply