Service Management prosjektledelse

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

Sammenheng mellom tjenester, teknologi og leveringsevne

 

 

 

 

 

Service Management prosjektledelse skiller seg fra annen prosjektledelse ved at:

  • Det krever god kjennskap til rammeverkene, og hvordan disse kan benyttes
  • Det har et sterkt islett av endringsledelse (Management of Change) for å sikre varige endringer i adferd
  • Det er et strategisk initiativ, og krever derfor tett forankring med ledelsen
  • Det krever utpreget evne til kompetanseoverføring
  • Det handler minst like mye om organisasjonsutvikling som om prosesser og teknologi

Prosesshuset har lang erfaring i tillegg til formell kompetanse som prosjektleder, og kan fylle rollen som kundens Service Management prosjektleder.

Leave a Reply