ITIL 2011 eller COBIT 5 eller ISO20000 ?

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

Service Management – bare ITIL?

Noen tror at det å arbeide med Service Management bare dreier seg om ITIL. Sannheten er at enhver kunde har egne behov, noe som gjør at vi bygger en Service Management løsning som ofte er basert på utvalgte elementer fra flere standarder:

logo-itilITIL 2011 er det mest kjente rammeverket for IT Service Management. Rammeverket er ingen standard, det er en samling av god praksis fra både offentlig og privat sektor, som er bygget opp gjennom mange år. ITIL er beskrevet i 5 bøker; Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation og Continual Service Improvement, som beskriver de forskjellige fasene i en tjenestes livssyklus. Vi er tungt sertifisert innen ITIL, og tilbyr opplæring i ITIL.

COBIT5-HorizCOBIT 5 er den nyeste oppdateringen fra ISACA’s rammeverk for styring av IT. Det gir mengder av anbefalinger for god praksis og prinsipper for styring og kontroll av en IT organisasjon. Blant elementene i rammeverket finner vi modeller og analysemetoder, metoder for kostoptimalisering, risikostyring, hvordan styre IT ut fra forretningsstrategier, styring av teknologi, verdi- og gevinstrealisering og mye mer. COBIT er delvis overlappende med ITIL på noen områder, men kan godt benyttes sammen med ITIL. Prosesshuset er sertifisert på COBIT 5.

Mens ITIL og COBIT er rammeverk med anbefalinger, er ISO 20000 en internasjonal standard for IT Service Management.

Ved å sertifisere virksomheten i henhold til ISO 20000 vil man få en formell bekreftelse på at de rette standarder følges, og at det er etablert et formelt rammeverk for oppfølging og kontroll. For virksomheter som ønsker å sette ut driften av sin IT infrastruktur til en ekstern part, er det viktig å ha visshet om leverandørens kvalitet og standarder. Flere tilbydere sier de har ITIL innført. Hvem av disse kan du stole på? I interne driftsorganisasjoner, kan det ofte være like viktig å kunne vise til at man har full kontroll på sine leveranser. I begge tilfeller vil en sertifisering kunne være en formell bekreftelse på at man har de rette strukturene etablert, og at de blir fulgt

Prosesshuset kan hjelpe dere med å forberede en slik sertifisering, ved å etablere et konsistent Service Management rammeverk i virksomheten. Dette gjør vi med basis i vår metodikk for modenhetsanalyser og kontinuerlig forbedring.

 

 

Leave a Reply