Management for hire/Interimsledelse

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

Leder eller Service Management ekspert til leie for private og offentlige virksomheter.

I en verden med skiftende utfordringer og stadige endringer, blir ledelseskvalitet og gjennomføringsevne stadig mer kritisk.

Dersom din bedrift har behov for å fylle en lederstilling på midlertidig basis, kan Prosesshuset på kort varsel hjelpe din virksomhet med midlertidige lederressurser.

For å sikre kontinuitet og effektivitet i lederskifter eller ved permisjoner kan våre rådgivere ta på seg generelle lederoppdrag.

Dette kan være alt fra ledelse av forretningsområder, avdelinger, seksjoner til prosjekt- og prosessledelse.

Våre rådgivere har solid kompetanse innenfor ledelse på ulike ledernivå, og en tung kompetanse innen Service Management.

Prosjektledelse, prosessledelse, tjenestestyring og -design, restrukturering og nedbemanning, implementering av IT løsninger, in- og outsourcing av virksomheter (virksomhetsområder), samt rekruttering av mellomledere og spesialister.

Normalt har ett slikt oppdrag 3-12 måneders varighet.

Leave a Reply