IT Service Management

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

Sammenheng mellom tjenester, teknologi og leveringsevneModerne IT virksomheter er i bevegelse fra å være en teknologileverandør, til å bli en tjenesteleverandør. Dette betyr en endring i fokus. Definisjonen av en tjeneste kan i populære termer være funksjonalitet som støtter kundens forretning, og som er satt sammen av teknologi, og evnen til å levere funksjonaliteten til avtalt kvalitet, og med en forutsigbar kostnad. Innføring av Service Management krever derfor at man har kontroll på flere faktorer i verdikjeden enn bare den tekniske infrastrukturen.

 

  • Vi må ha kontroll på tjenestene våre. Både vite hvilke vi leverer, hvordan de er satt sammen, og til hvilken kvalitet de skal leveres. Sentrale elementer er derfor Tjenestekatalogen og et konsistent sett Service Level Agreements (SLA)
  • Vi må ha kontroll på leveranseprosessene, både hver for seg og i sammensatte leveransekjeder
  • Vi må sikre oss tilgang på informasjon, og god informasjonsflyt i verktøyene. Automatisering av godt definert rutinearbeid er heller ikke så ueffent..
  • Vi må vite hvem som skal gjøre hvilke oppgaver, og hvilket mandat de respektive rollene skal ha. Først da sikrer vi at ingen oppgaver faller mellom to stoler
  • Vi må koble roller, funksjoner og ansvar inn i organisasjonen, og vi må utvikle kompetansen slik at medarbeiderne kan fylle sine roller
  • Vi må sikre en god styringsmodell, med hensiktsmessig måling og rapportering som understøtter forretningsmål og strategier

Våre konsulenter har bred erfaring fra mange typer virksomheter. Vi kan finne Service Management modellen som passer for DIN virksomhet, basert på anerkjente modeller og en kartlegging av bedriftens baseline i forhold til målene, og med ulike roller i prosjektet.

Leave a Reply