Service Management prosjekter

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

Tjenestepyramide

Prosesshuset kan fylle flere roller i Service Management prosjekter, med forskjellig fokus:

 • Etablering av baseline, og prioritering av forbedringstiltak
 • Service Management prosjektledelse
 • Etablering, innføring og forbedring av arbeidsprosesser
 • Automatisering og selvbetjening
 • Tjenestedefinisjoner, tjenestekatalog og tjenestestyring
 • Tjenester, varer og ytelser strukturert for kundeportal / selvbetjening
 • Tjenesteøkonomi
 • Roller, ansvar og organisering av leveransekjeder
 • Endringsledelse og effektrealisering
 • Styringsmodeller / IT Governance
 • Informasjonsflyt, masterdata, Asset registre og CMDB/CMS
 • Krav til verktøy, verktøyarkitektur og integrasjoner
 • KPI’er, målinger, rapportering, kvalitetssikring
 • Kontinuerlig forbedring og gevinstrealisering

 

Leave a Reply