Våre seminarer

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

ITIL V3 – Hva er det?

ITIL® (IT Infrastructure Library) er etter hvert blitt en de-facto standard i IT industrien for hvordan leveranser av IT tjenester skal gjøres. Rammeverket oppsto i engelsk offentlig sektor på 1980-tallet, og har gjennom årene utviklet seg til en samling “Best Practice” metoder basert på arbeidet til de aller fleste større aktører i bransjen.

Gjennom revisjonen ITIL versjon 3 som ble offentliggjort i 2007 og senere oppdatert i 2011, er modellen utviklet til å omfatte hele livssyklusen til en tjeneste: Fra de strategiske beslutningene beskrevet i “Service Strategies”, gjennom utviklingsfasen “Service Design”, via introduksjonsfasen “Service Transition” og til driftsfasen “Service Operation” inntil tjenestens utfasing og terminering.

Tidligere versjoner av ITIL var primært fokusert på prosessene rundt drift av tjenester. Versjon 3 fokuserer i mye sterkere grad på den forretningsmessige siden av IT, på de organisatoriske funksjonene, på styringsmodeller og på verdien av IT. Samtidig blir rammeverket løpende utvidet til å omfatte praktiske eksempler, industrispesifikke tilpasninger, samspill med andre standarder samt et sterkt fokus på kontinuerlige forbedringer.

Prosesshusets konsulenter er alle V3 sertifiserte, og kan bistå med råd, veiledning og kompetanseoverføring om hvilke deler av dette rammeverket som er mest egnet for den enkelte virksomhet.

Du kan lese mer om ITIL her

ITIL® is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries

Leave a Reply