Prosesshusets leveransemodeller

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

Med våre kompetanseprofiler kan vi arbeide med Service Management i mange forskjellige sammenhenger
I partnerskap med en Service Management verktøyleverandør
Sammen med verktøyleverandøren går Prosesshuset inn i prosjektet og supplerer verktøyleveransen med verdiøkende elementer, som:

 • Modenhetsanalyser og anbefalte prioriteringer i prosjektet
 • Design og etablering av ITIL-baserte arbeidsprosesser
 • Design og utvikling av Tjenestekatalog og konfigurasjonsstyring (CMDB)
 • Etablering av informasjonsstrukturer, som kobler kunder, avtaler, tjenester og komponenter
 • Kompetanseutvikling av medarbeidere
 • KPI’er, målinger og rapportering
 • Styringsmodeller
 • Kontinuerlige forbedringer og gevinstrealisering
 • Service Management prosjektledelse

I partnerskap med kunden overfor en verktøyleverandør
Prosesshuset kan bistå både før en leverandør er valgt, og under leveranseprosjektet.

I anbudsfasen kan vi:

 • Identifisere behovene
 • Utarbeide kravspesifikasjoner og evalueringskriterier
 • Utarbeide anbud og evaluere tilbud
 • Assistere i kontraktsforhandling

I leveransefasen kan vi:

 • Definere mål og suksesskriterier
 • Utarbeide funksjonelle krav til verktøy
 • Service Management prosjektledelse
 • Etablere mottaksevne i organisasjonen
 • Sikre målstyring av leveransen

Service Management prosjektleder
Vi har mange års erfaring fra Service Management prosjekter, og mange års erfaring som prosjektledere. Å styre et Service Management prosjekt krever annen kompetanse enn for å styre et teknisk orientert prosjekt. Prosesshuset kan ta prosjektledelsen, slik at kunden og eventuelle underleverandører får en prosjektleder som forstår helheten og sammenhengene mellom:

 • Strategi og forretningsmål
 • Verktøy arkitektur og informasjon
 • Prosesser og rutiner
 • Organisering
 • Masterdata, informasjonsflyt og samhandling
 • Teknologi
 • Kompetanseutvikling
 • Aktiviteter, prioritering og gevinstrealisering

Som prosjektlederens rådgiver
Vi har i mange sammenhenger arbeidet i rollen som rådgiver for kundens prosjektleder. Vår brede erfaringsbakgrunn gir prosjektlederen trygghet på evnen til å styre et Service Management prosjekt riktig. Prosesshuset sikrer at prosjektleder får hjelp til å identifisere og styre:

 • Aktiviteter i en prosjektplan
 • Kritiske suksessfaktorer
 • Risikohåndtering
 • Ressurs- og kompetansebehov
 • Endringsledelse
 • Prioritering
 • Målstyring og gevinstrealisering

Som prosjektdeltaker
Prosesshuset inngår ofte i et Service Management prosjekt med definerte del-leveranser, under kundens egen prosjektleder. Hele vårt kompetansespekter står til rådighet for prosjektlederen!
IT ledelsens rådgiver
Vi har gjennom mange år arbeidet som rådgiver og sparringpartner for IT ledere på forskjellige nivåer. Verdien av å ha en ekstern, fortrolig og uavhengig sparringpartner kan være stor. Våre konsulenter har lang ledererfaring, og forstår utfordringene en IT-leder møter. Vi kan bistå med:

 • Beslutningsstøtte
 • Strategiske veivalg
 • Effektive styringsmodeller (IT Governance)
 • Målstyring og gevinstrealisering
 • Eksterne krav og compliance

Management for hire
Ofte kan det være behov for midlertidig tilsetting av en IT-leder som avdelingsleder, prosessansvarlig, tjenesteansvarlig, porteføljeansvarlig, Service Manager, programansvarlig, sikkerhetsansvarlig eller liknende roller. Prosesshuset har erfaringen og kompetansen, og kan bemanne slike roller på kortere eller lengre avtaler.