Tilgjenglige bibliotek vi kan benytte

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

Prosesshuset har etablert partneravtale med Solisma (Australia) og deres SaaS verktøy Service Improvement Manager.

Våre konsulenter hjelper kundene med å etterleve valgte rammeverk ved å gjennomføre en analyse av hvor kunden står. Vi definerer scope og bedriftens krav til forbedringsområde (primært og sekundært), gjennomfører analyse, identifiserer gap, prioriterer hvilke forbedringstiltak som vil gi størst effekt, samt følger opp og gir råd i utarbeidelse av tiltaksplaner. Utarbeidelse av business case samt risikostyring er en del av leveransen.

Sammen etablerer vi en metodikk for kontinuerlig forbedringsarbeid med avtalt oppfølging.

Biblioteket består av følgende rammeverk:

  • ITIL V3 (2007 og 2011)
  • ISO/IEC 20000 (Service Management)
  • ISO/IEC 27001 (Information Security)
  • ISO 9001 (Quality Management)
  • ISO 14001 (Environmental Management)
  • OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety)
  • COBIT (ICT Governanance)
Har du ønsker om at vi støtter andre rammeverk?
Ta kontakt med en av våre rådgivere.

Leave a Reply