Modenhetsanalyser og kontinuerlig forbedringer

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

SIM_PHweb detalj bilde

Prosesshuset har inngått partneravtale med Solisma og SaaS verktøyet Service Improvement Manager for leveranse av rådgivningstjenester knyttet til analyse og etterlevelse av definerte standarder.

Våre konsulenter kan bistå med å utarbeide baseline og tiltaksplaner med tidsestimater (kort og lang sikt). Vi kan også bistå med utarbeidelse av businesscase basert på definerte tiltak, prioritering av disse, bedriftens egen leveringsevne og behov for dedikert kompetanse.

Med dette som grunnlag kan våre konsulenter også bistå med å styre/lede forbedringstiltak og risiko, samt overvåke fremdrift og resultater for kontinuerlig forbedring i et partnerskap med våre kunder.

Modenhetsanalyser og kontinuerlig forbedring:

  • Compliance analyser, for å sikre overholdelse av standarder og rammeverk (Se hvilke her)
  • Maturity og capability målinger i forhold til definerte standarder og rammeverk
  • Gap-analyser, for bruk i forberedelser til sertifisering
  • Baseline for å definere scope i et Service Management prosjekt
  • Identifisere, prioritere, følge opp og gjennomføre tiltak samt gevinstrealisering i et forbedringsprogram

 

Leave a Reply