Temabaserte ITIL® kurser

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

KursTemabaserte ITIL kurs er Prosesshusets tilnærming til praktisk kompetanseoverføring for IT personale som er tildelt konkrete roller i et IT Service Management initiativ. Kursene tilpasses den enkelte kunde, og er beregnet på å gi deltakerne trygghet på at de har den kompetansen som skal til for å fylle de rollene de er blitt tildelt. Kursene legger opp til en utstrakt dialog, hvor deltakerne kan diskutere egne spørsmål og problemstillinger.

 

Kursene fokuser på følgende temaer:

 • Hva innebærer rollen jeg har fått
 • Hva er mine suksesskriterier
 • Mandat og myndighet
 • Hvem skal jeg samarbeide med, og hvordan
 • Hvor bør jeg starte arbeidet
 • Sentrale hjelpemidler

 

Eksempler på temabaserte ITIL-kurser:

 • Etablering og effektiv bruk av en Tjenestekatalog
 • Praktisk tilnærming til konfigurasjonsstyring / CMDB
 • Kunder, leverandører og avtaler: SLA i praksis
 • Forvaltning av tjenester og av tjenesteportefølje
 • Målinger, rapportering og kontinuerlig forbedring
 • Kundeportal, selvbetjening og automatisering av leveranser

ITIL® is a registered trademark of the Cabinet Office

Leave a Reply