ITIL Foundation kurs

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

Qualifications_xsmITIL Foundation er første nivå i det offisielle kursprogrammet for ITIL, og er beregnet på å gi deltakerne en god oversikt over hva ITIL er. Gjennom kurset tar vi for oss prosesser, roller og tjenester sett i et livssyklus perspektiv: Hvordan utforme en tjenestestrategi, hvordan designer vi nye tjenester, hvordan driftsetter vi nye tjenester, og hvordan sikrer vi god kvalitet på de tjenestene vi har i produksjon. Sentrale prosesser blir forklart, roller og ansvar blir belyst, effektiv tilgang til korrekt informasjon samt hvordan vi sikrer kontinuerlige forbedringer.

Kurset avsluttes med formell eksamen med sertifisering.

 

Kurset inneholder:

  • Fyldig kurshefte med hele pensum (engelsk)
  • ITIL terminologiliste på norsk (fra itSMF)
  • 2 prøve-eksamener (engelsk)
    • Den ene går vi gjennom som øvelser under veis i kurset
    • Den andre tar vi på dag 3, før eksamen, og går gjennom sammen
  • Kurset holdes på norsk eller engelsk etter kundens ønske

Mesteparten av kursmaterialet blir gjennomgått de to første dagene, med kun litt stoff på formiddagen dag 3. Så kjører vi prøve-eksamen nr 2, med full gjennomgang og diskusjon på alle spørsmålene. Eksamen blir på ettermiddagen dag 3, gjennomført som on-line eksamen på kursdeltakernes egen PC. Ved bestått eksamen vil deltakerne få ITIL Foundation Certificate.

bcsLogoTop

 

 

 

licensed-affiliate-logo-smallProsesshuset er en lisensiert partner og har autoriserte instruktører for ITIL

 

Leave a Reply