Introduksjon til ITIL® for ledere

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

logo-itil

ITIL® introduksjonskurset for ledere er på en dag, og er praktisk innrettet ved at det fokuserer på nytteverdien av IT Service Management, og er uten eksamen.

Kurset legges opp til utstrakt dialog med deltakerne, med rik anledning til spørsmål og diskusjoner, og kan tilpasses den enkelte kundes behov og situasjon. Etter kurset skal deltakerne kunne forstå hva ITIL er, hva det kan brukes til og hvilke effekter man kan oppnå. Presentasjoner benyttet under kurset blir delt ut.

  • Introduksjon til ITIL rammeverket
  • Nytteverdien av å benytte ITIL
  • ITIL livssyklus, fra strategi gjennom design og utvikling til drift og kontinuerlige forbedringer
  • Kort om noen av de viktigste prosessene
  • Prosesser og verdikjeder
  • Tjenester og tjenesteforvaltning
  • Styre på teknologi, prosesser eller tjenesteproduksjon?
  • Målstyring, målinger og effektiv oppfølging av tjenesteleveranser
  • Organisering, roller og ansvar
  • ITIL og andre rammeverk som CobIT og ISO

ITIL® is a registered trademark of the Cabinet Office

Leave a Reply