Coaching og “On-The-Job-Training”

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

Coach Consoling Dejected Football PlayerEtter gjennomført ITIL-kursing skal deltakerne ut og praktisere i egne bedrift, og står i utgangspunktet alene på banen. Utfordringene blir da å få med seg kollegaene på nye tanker, å få ledelsens støtte, å ta kvalifiserte beslutninger og å oppfylle ledelsens forventninger om raske resultater. Dette er en ensom posisjon. Vi tilbyr derfor on-the-job training gjennom en løpende oppfølging av deltakerne i en fastsatt periode, med en fast kontaktperson hos Prosesshuset.

Dette innebærer:

  • Oppfølging på telefon, med avklaring av problemstillinger
  • Direkte møter, hvor vi går gjennom pågående aktiviteter og veileder deltakerne videre
  • Risikostyring
  • Workshops for å løse spesifikke problemstillinger
  • Hjelp til utforming / revisjon av dokumentasjon og planer
  • Beslutningsstøtte
  • Målstyring
  • Støtte til kommunikasjon med ledelse og kollegaer

Dette er blitt en populær tjeneste som stadig flere kunder benytter seg av!

Leave a Reply