Kompetanseoverføring

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

I ethvert prosjekt som Prosesshuset deltar, er vi sterkt fokusert på å utvikle kompetansen hos kundens medarbeidere slik at de er trygge på å føre arbeidet videre når prosjektet er sluttført.

Vi tilbyr kompetanseutvikling og kompetanseoverføring på flere måter, alle som mål å gjøre medarbeiderne trygge i sine roller!

  • Bedriftsinterne ITIL-kurs med offisiell sertifisering

 

 

  • Egenutviklede, praktisk rettede temakurs innen sentrale deler av ITIL

 

Leave a Reply