CSI? – Prosesshuset hjelper deg i gang!

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone
ISO20000; ISO27001; ITIL v3; Cobit5
De fleste organisasjoner har krav i å dokumentere at man etterlever standarder eller rammeverk, har satt slike mål eller ønsker å vise at de har gode rutiner i henhold til anerkjente standarder.
Utfordringen ligger som regel i å vedlikeholde dette over tid“?
Prosesshusets  medarbeidere har bred kompetanse på kjente standarder og lang erfaring i de utfordringer man står ovenfor i det å holde sertifikater og tiltaksoppfølging under kontinuerlig kontroll.
I tillegg har nå Prosesshuset utviklet et sett med tjenester, hvor vi har forhandleravtale til verktøy som inneholder bibliotek fra anerkjente standarder. Service Improvement Manager benyttes i våre analyser og i de anbefalinger vi leverer (se egen tjenestebeskrivelse for modenhetsanalyser og kontinuerlig forbedring).
Kundens målsetting om etterlevelse av gitte standarder kombineres med vår praktiske erfaring, og gir kunden trygghet på en konsistent tilnærming til definerte mål!

Leave a Reply