Uncategorized

Vi starter OptimiseIT, med fokus på multisourcing og SIAM

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

Fra nå av er Prosesshuset AS en deleier i en helt ny virksomhet med fokus på multisourcing. Dette er et tema vi har bestemt oss for å satse tungt innen, og vi er klar for de store utfordringene!

Følg oss på www.optimiseit.no  eller på LinkedIn

Datametrix vant prisen for årets ITSM initiativ

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

På itSMF konferansen på Gardermoen den 12 og 13 mars fikk Datametrix prisen for årets ITSM initiativ. Juryens begrunnelse for tildelingen lyder:

Skybaserte tjenester (cloud computing) medfører en utfordring i forhold til IT Service Management. Datametrix har tatt utfordringen, og igangsatt et tjeneste- og prosessorientert utviklingsarbeid med bruk av moderne service management verktøy. Gjennom dette ITSM initiativet legger Datametrix til rette for levering av skybaserte tjenester. Juryen ønsker å hedre Datametrix for sitt initiativ på dette området, og derigjennom løfte frem et godt eksempel på vellykket og fremtidsrettet ITSM-arbeid.

Prosesshuset må i all beskjedenhet (?) innrømme at vi har hatt en finger med i spillet, etter at Datametrix ba oss assistere i dette programmet. Vår deltakelse i prosjektet har utviklet seg over tid, fra å være et tjenesteutviklingsprosjekt til å bli et program for organisasjonsutvikling. Å ta en slik utfordring krever en helhetlig tilnærming, noe figuren under illustrerer.

Sammenheng

Vi har bidratt til å definere de nye cloud tjenestene, og etablere disse i Tjenestekatalogen.

Tilknyttet Tjenestekatalogen er det etablert en salgsportal, som sikrer strukturert og delvis automatisert behandling av bestillinger.

Vi har identifisert, beskrevet og gjort opplæring av sentrale roller.

Vi har spesifisert krav til ServiceNow verktøyet, som er levert og konfigurert av Symfoni. Dette har vært en kritisk suksessfaktor, for å sikre rett informasjon til rett rolle i den involverte prosessen og verdikjeden.

I samarbeid med Symfoni, Datametrix og leverandøren av økonomisystemer er det definert masterdata og informasjonsflyt for integrasjoner mellom verktøyene. Dette sparer mye manuelt arbeid og gir en vesentlig økning av datakvaliteten.

Vi har etablert en baseline opp mot ITIL og andre relevante rammeverk, som sikrer fokus på å dekke gap i forhold til anerkjent beste praksis. Dette gir god prioritering av tiltakene.

Vi har like mye fokus på verdikjeder, som på de enkelte ITIL prosessene. Dette er nødvendig for å sikre god samhandling både internt hos Datametrix, og med kunder og med partnere.

Det har hele tiden vært tett samarbeid med ledelsen. Beslutningsgrunnlag er utarbeidet og presentert. Sentrale interne ressurser er utpekt av ledelsen, som tar ansvar for dedikerte områder i programmet. En effektiv forvaltningsmodell vokser frem. Ledelsen er involvert og «på ballen».

Det har vært stort fokus på de kritiske suksessfaktorene som er vist i figuren: Strategier og mål, ledelse og styring, kompetanseutvikling, endringsledelse, kultur og holdninger. Og selvfølgelig teknologi og arkitektur, som Datametrix allerede behersker til fulle.

Sentrale prosesser og verdikjeder er etablert. Fra ITIL prosesser, til konsistente verdikjeder som eksempelvis «order to cash» eller «onboarding av kunde».

En satsing på avanserte skytjenester krever god kontroll. Forvaltning av avtaler, økonomiske modeller for tjenester, oppfølging av tjenesteleveranser og kvalitet, er blant det vi har bidratt med.

Prosesshuset har nå ansvaret for å lede programmet videre, og koordinerer mer enn 15 parallelle delprosjekter. Vi kommer tilbake med oppdatering om hvordan dette utvikler seg!

Prosesshuset kommer med ny WEB fra 01.07

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

Prosesshuset lanserer nye hjemmesider.

Vi ønsker å kunne kommunisere med de som besøker våre sider, så det ligger alltid mulighet for å legge igjen en kommentar. Finner du noe du mener andre også bør ta del i kan du hjelpe oss å publisere på Facebook, Tvitter og eller LinkedIn.

Vi har automatisert funksjonen slik at våre nyheter automatisk publiseres ut til Facebook og LinkedIn, I våre planer ligger også at vi skal lære oss og til å ta i bruk Pinterest.

God sommer!

Prosesshuset er med på rammeavtale Helse Sør Øst

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

Metier med Prosesshuset på laget har fått tildelt rammeavtale innen IKT strategi for 2+1+1 år med HSØ RHF med underliggende HF.