Cloud

Datametrix går live med Business Cloud og vi har deltatt

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

Den 15.01.2014 gikk Datametrix live med Business Cloud tjenester innenfor tjenesteområdet Unified Communication. Prosesshuset har vært engasjert i perioden med å etablere prosesser og rutiner basert på nye tjenester fra Datametrix.

www.datametrix.no

Vi har sammen med sentrale ressurser fra produktsiden og operations etablert tjenestekatalogen i Service Management verktøyet Servicenow. Datametrix har tatt i bruk kontraktsmodul knyttet til tjeneste som igjen kan knyttes til kunde og brukere. Vi har fått med SLA modul og faktureringsinformasjon. Faktureringsinformasjonen overføres automatisk til ERP verktøy (Maconomy) for fakturaproduksjon.

Hele verdikjeden “order to cash” er således implementert med verktøystøtte som en del av lanseringen. Dette er igjen informasjon som ServiceDesk automatisk får tilgang til når de får en henvendelse fra kunden på avtalte tjenester til bruk i de operative prosessene.