Workshops og foredrag

Share on LinkedInShare on FacebookPin on PinterestTweet about this on TwitterEmail this to someone

Her finner du workshops og foredrag vi har holdt på itSMF, på frokostseminarer og på andre åpne arrangementer

ITIL® i liten skala Foredrag på itSMF konferansen 2013 om bruk av ITIL i en liten IT organisasjon med stor grad av outsourcing

itSMF strategiworkshop 13 mars 2012  Workshop på itSMF konferansen i 2012 med fokus på en praktisk tilnærming til ITIL’s Service Strategy

Service Portfolio Management ITSMF 14 mars 2012 Et foredrag på itSMF konferansen 2012 sammen med NSB, om tilnærming til Service Portfolio Management

Hvordan starte med ITIL   itSMF medlemsmøte i Bergen med noen tips om hvordan man tilnærmer seg ITIL

Tjenestekatalog og CMDB  Workshop for itSMF Nordland, med tema tjenestekatalog og CMDB

 

Leave a Reply